Katholieken in Syrië krijgen voor het eerst een Syriër als kerkleider

Franciscaan Hanna Jallouf bisschop in Syrië

De franciscaan broeder Hanna Jallouf is op 17 september 2023 tot bisschop gewijd. Het is voor het eerst dat een Syriër bisschop wordt voor zijn eigen volk.

Op zondag 17 september is de franciscaan broeder Hanna Jallouf (71), verbonden aan de Voogdij van het Heilige Land, tot bisschop gewijd en tevens benoemd tot vicaris van het apostolisch vicariaat Aleppo (Syrië). De benoeming is opmerkelijk omdat het voor het eerst een Syriër is die in eigen land is aangesteld als bisschop voor alle katholieken van de Latijnse ritus in dat land. De nieuwe bisschop staat niet aan het hoofd van een bisdom maar van een apostolisch vicariaat. Dat is een voorstadium van een bisdom in een gebied dat door omstandigheden nog geen bisdom is. In Syrië is dat het geval.

Sinds het begin van de burgeroorlog in Syrië, elf jaar geleden, is naar schatting ruim driekwart van de christelijke bevolking het land ontvlucht. Vóór de oorlog was 17 procent van de ruim 19 miljoen Syriërs christelijk, nu is dat nog maar 3 tot 4 procent.

Gerelateerde nieuwsberichten