Facetten van franciscaanse spiritualiteit

Franciscus vraagt van ons om dienaar te zijn, geen voetveeg

In de serie ‘Bron’ belicht Ben van Bronkhorst steeds een facet van de franciscaanse spiritualiteit, geïnspireerd door een van de Wijsheidsspreuken van Franciscus. Bij het thema ‘begeleiden’: Spreuk 19,4.

Gelukkig de dienaar die niet uit eigen wil hoog geplaatst wordt en er altijd naar verlangt onder de voeten van anderen te zijn.

~ Franciscus van Assisi

Deze spreuk handelt over de nederige dienaar van God. In de levenswijze van de broeders is het van belang, zo zegt Franciscus, dat zij altijd en overal de mindere willen zijn; dat zij zich in dienst willen stellen van degene die naast hen staan of met hen gaan.

Vanzelfsprekend houdt dat in dat je er niet naar streeft de belangrijkste, de eerste, de winnaar te willen zijn en ook niet een hoge positie op de maatschappelijke ladder te willen innemen. Integendeel, de broeder zal elk ander met raad en daad bijstaan, hem coachen in heel zijn doen en laten en hem in zijn waarde laten. Begeleiden betekent dan samen proberen uit te vinden en te ervaren wat de beste manier voor de ander is om gelukkig te kunnen leven en te getuigen van vrede en goedheid als wonderlijke krachten in onze wereld.

Tegelijk is het zaak ook zelf in je recht te blijven, geen voetveeg te worden.

Het moge duidelijk zijn: het past niet dat iemand zelf ernaar streeft hooggeplaatst te worden. Maar als hij door anderen hoog geplaatst is en er dan toch naar verlangt de dienaar van allen te zijn, onder de voeten van anderen te zijn, dan mag je deze broeder gelukkig prijzen. Die houding getuigt immers van echte gehoorzaamheid, van armoede en ongebondenheid. Begeleiden vraagt dus om terughoudendheid, om wederzijds vertrouwen en om echte liefde voor elkaar: houd van de ander zoals je houdt van jezelf! En probeer zo mentor te zijn voor die ander!

Ben van Bronkhorst ofm


Dit artikel verscheen eerder in het magazine Minderbroeders Franciscanen, nr. 4, 2023.

Gerelateerde nieuwsberichten