Franciscaanse bijdrage aan opvang asielzoekers

Asielbeleid in Nederland door buitenlandse ogen

De franciscanen dragen in samenwerking met de Raad van Kerken hun steentje bij aan de oplossing van de asielopvang in Nederland. De internationale website van de orde voor Gerechtigheid, Vrede en Eerbied voor de Schepping berichtte erover.

Opvanglocatie voor asielzoekers in Ter Apel.

Kerken zijn brug naar universele broederschap

Broeder Roland Putman is als vrijwilliger betrokken bij de opvang van migranten in ons land. De internationale website van de franciscanen voor ‘Gerechtigheid, Vrede en Eerbied voor de Schepping’ (Giustizia, Pace e Integrità del Creato – GPIC) wijdde een artikel aan zijn activiteiten en aan het asielbeleid van Nederland.

In ‘het land van duizend windmolens’, zoals de site ons land omschrijft, is in de laatste twee jaar het aantal inkomende migranten de opvangcapaciteit ver te boven gegaan. Als oorzaak noemt de site het overheidsbeleid van de laatste jaren waardoor verschillende asielzoekerscentra werden gesloten. Tijdens de covid-periode nam de instroom van immigranten sterk af. Maar sinds 2021 ligt het aantal weer op hetzelfde niveau als voor covid.

Het gevolg is dat veel migranten dakloos zijn. De overheid probeert de instroom te beperken. Ondertussen moeten veel asielzoekers in onzekerheid en in tijdelijke opvangcentra wachten op een verblijfsvergunning en sommigen lopen het risico op detentie omdat hun kans op asiel beperkt is. De franciscanen proberen de asielzoekers aan te moedigen om de hoop niet op te geven.

Nu het Nederlandse regeringsbeleid het probleem onoplosbaar heeft gemaakt, aldus de buitenlandse website, heeft de Raad van Kerken, waarbij broeder Roland Putman betrokken is, een aantal kerkgebouwen als schuilplaatsen voor migranten en vluchtelingen ter beschikking gesteld. Dat was geen gemakkelijke beslissing, maar het laat zien dat de kerken (zowel protestant al katholiek) een echte brug naar universele broederschap willen zijn, waarbij alle mensen als broeders en zusters worden geaccepteerd.

Enerzijds levert de inzet van de Raad van Kerken spanning op met het regeringsbeleid, anderzijds ziet de regering die inzet juist ook als een welkome ondersteuning bij de problemen nu zij is overvallen door het tekort aan opvanglocaties. De franciscanen helpen bij het organiseren van bijeenkomsten om meer draagvlak in hun buurt te creëren waar huisvesting van immigranten plaatsvindt. Een mooie samenwerking tussen kerken en overheid.

Broeder Taucen Girsang ofm (met medewerking van broeder Roland Putman ofm, coördinator van GVES in Nederland.)

Gerelateerde nieuwsberichten