Negen liederen in de geest van Franciscus en Clara

Liedbundel Kosmos

Liedbundel Kosmos. In de geest van Franciscus en Clara is de titel van een bundeling van negen liederen geschreven en gecomponeerd door zuster Paula Suwartini osc.

Voor een levenshouding in openheid en vertrouwen hebben we voorbeelden nodig om ons aan te kunnen spiegelen, schrijft zuster Paula in het voorwoord. Die voorbeelden vindt zij in het leven van Clara en Franciscus. Op hun levens zijn de negen liederen geïnspireerd. De liederen (tekst en muziek) zijn voorzien van foto’s en tekeningen van de hand van de auteur.

De bundel is te bestellen bij de zuster Paula: zrpaula.suwartini@gmail.com.

Gerelateerde nieuwsberichten