Hulpvraag komt bovenop permanente hulp

Vastenactie 2023 voor Syrië

Stadsklooster San Damiano richt zich in deze Vastentijd met zijn vastenactie op Syrië. Broeder Joachim Oude Vrielink verbleef vorig jaar enkele maanden in Syrië. Hij beschrijft de situatie daar op basis van zijn contacten ter plaatse.

Syrië heeft tekort aan bijna alles. Negentig procent van de bevolking leeft onder de armoedegrens

Syrië wordt al jarenlang geteisterd door conflicten en oorlog. Daarbovenop werd het al zeer beproefde Noorden van Syrië op 6 februari van dit jaar getroffen door een zware aardbeving. Hulpverlening komt door de conflicten maar moeilijk op gang.

Franciscaanse broeders en zusters ter plaatse bieden noodhulp en structurele hulp. Broeder Joachim Oude Vrielink verbleef vorig jaar enkele maanden in Syrië. Op basis van zijn contacten daar beschrijft hij de situatie:

“Het alledaagse leven in Syrië wordt beheerst door een tekort aan bijna alles. Negentig procent van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Maandagnacht 6 februari kwam daar nog een catastrofe bij: een aardbeving die vele huizen onbewoonbaar maakte en ook mensenlevens eiste.

In Aleppo hebben de franciscanen een grote rooms-katholieke parochie. Tegenover de kerk hebben ze een maaltijddistributie opgezet. In normale tijden worden hier 1200 maaltijden per dag voorbereid en afgehaald. En voor de mensen die niet in staat zijn om te komen worden de maaltijden gebracht. Daarnaast draagt de parochie bij aan het verbouwen van appartementen. Het gaat dan niet om een dakkapel of een erker, maar om verbouwingen ten behoeve van primaire levensbehoeften, zodat mensen een keuken of een douche krijgen.

Door de aardbeving zijn de noden plotseling groter geworden. In Aleppo zijn circa 50 gebouwen ingestort en het kerkgebouw heeft ook beschadigingen opgelopen. Er zijn 600 doden, meer dan 1500 gewonden en een onbekend aantal vermisten. Ongeveer 2500 mensen zijn opgevangen door de kerk, want velen zijn bang om terug te keren naar de eigen appartementen vanwege instortingsgevaar. Het moge duidelijk zijn dat na de aardbeving het appel op de kerk en andere liefdadigheidsorganisaties veel groter is geworden. Die vraag komt bovenop de permanente hulp die de kerk al biedt.

Laten wij, door gulle gaven, bijdragen aan het goede werk van de franciscaanse familie in Syrië!

U kunt uw bijdrage overmaken naar NL52 SNSB 0946 7530 75 t.n.v. Sint Franciscus Stichting te ‘s-Hertogenbosch onder vermelding van ‘Vastenactie 2023’.

Gerelateerde nieuwsberichten