Oekraïne

Er zijn voor mensen in nood

Zuster Laura en haar zussen werken in Perschotravensk, een stad in Oost-Oekraïne. Voor de oorlog wijdden ze zich aan de zorg voor ouderen en zieken en gaven ze aan kinderen en jongeren godsdienstonderricht. Het uitbreken van de oorlog heeft voor de mensen daar honger gebracht, angst voor het leven, angst voor de toekomst, baanverlies, armoede en wanhoop. Vooral voor zwakke gezinnen is elke dag nu een strijd om te overleven. De zusters franciscanessen helpen zoveel ze kunnen. Momenteel zijn er 13 moeders en 19 kinderen, evenals 12 alleenstaande oude en zieke mensen die niet zouden kunnen overleven zonder de steun van de zusters. Omdat deze zusters zelf nauwelijks geld tot hun beschikking hebben, vragen ze ons om €8.200 voor voedsel, hygiëneartikelen, medicijnen, medische behandelingen en kleding en schoenen voor de kinderen.

€ 8.200,-

voor voedsel, hygiëneartikelen, medicijnen, medische behandelingen en kleding en schoenen voor de kinderen.

Gerelateerde nieuwsberichten