27-10: WJD-kruis in ’s-Hertogenbosch en Rosmalen

Op weg naar de WJD 2023

Op 27 oktober komt het WJD-kruis naar ’s-Hertogenbosch en Rosmalen en er zijn dan diverse activiteiten.  In de zomer van 2023 worden de Wereld Jongeren Dagen (WJD) in Lissabon gehouden. Om hier aandacht aan te geven reist een replica van het houten WJD-kruis van 14 oktober tot en met 6 november door alle bisdommen van Nederland. Wil je meedoen met de  activiteiten in het Stadsklooster, in Rosmalen of op beide locaties? De activiteiten zijn vrij toegankelijk.

Stadsklooster San Damiano, ‘s-Hertogenbosch

Stadskooster San Damino

Om 9.00 uur is het WJD-kruis bij het Stadsklooster San Damiano, Van der Does de Willeboissingel 12. In het Franciscushuis bij het Stadsklooster wordt een film vertoond over Franciscus van Assisi met aansluitend een gebedsviering. Aan het eind van de ochtend maken we bemoedingsbriefjes die na de lunch in kleding voor dak- en thuislozen wordt gedaan. Om 14.15 uur gaat het WJD-kruis door de binnenstad naar de Sint Jan om het naar het relikwie van paus Johannes Paulus II te brengen. Na het gebed in de Sint Jan, vertrekt het WJD-kruis uit ’s-Hertogenbosch en vervolgt zijn tocht naar Rosmalen. Op de avond van 6 november keert het WJD-kruis weer terug in de Sint Jan en blijft daar tot aan de Wereld Jongeren Dagen in de zomer van 2023.

Rosmalen
Om 15.30 uur beginnen de activiteiten in Parochie Heilige Maria Rosmalen. Jongeren ontvangen daar het WJD-kruis en eten samen met de begeleiders van het WJD-kruis een eenvoudige maaltijd. Vervolgens is er om 19.00 uur een rozenkransgebed in de Lambertuskerk met aansluitend om 19.30 uur een viering in Taizé-stijl. Om 20.00 uur gaat het WJD-kruis onderweg naar de Laurentiuskerk waar om 20.30 het tweede gedeelte van de viering in Taizé-stijl plaatsvindt. De vieringen worden muzikaal begeleid door het gelegenheidskoor van Jong Bisdom Den Bosch.

Over de WJD
De WJD zijn het grootste jongerenevenement ter wereld. Hier komen honderdduizenden katholieke jongeren uit alle landen van de wereld samen om elkaar te ontmoeten, vrienden te maken, elkaars cultuur te leren kennen en om het geloof te vieren.

In 1983 heeft paus Johannes Paulus II aan de jongeren van de wereld een houten kruis geschonken om daarmee samen in geloof op te trekken naar de Wereld Jongeren Dagen. Het kruis reist de hele wereld over.

Meer info?
Wil je deelnemen aan de activiteiten en de maaltijd(en), meld je dan vóór 26 oktober aan via FJW@minderbroedersfranciscanen.net. Gedurende de hele dag zijn er ervaringsdeskundigen en medewerkers van het Jong Bisdom Den Bosch aanwezig om je meer informatie te geven over de reis die vanuit het bisdom naar de Wereld Jongeren Dagen wordt georganiseerd, zie ook www.jbdb.nl.

Lambertuskerk, Rosmalen

Het Nederlandse WJD-kruis wordt ingezegend.
Foto: Ramon Mangold

Het vier meter hoge kruis, gemaakt in Nederland, is deze zomer door een groep  studenten van de Katholieke Studentenvereniging Nijmegen naar Rome gebracht. In Rome is het WJD-kruis gezegend voor de pelgrimstocht die van 14 oktober tot en met 6 november door Nederland trekt. Op deze pelgrimstocht reizen jongeren met het WJD-kruis mee. Onderweg doen ze verschillende plekken aan en op elke plek is er een activiteit waar jongeren aan kunnen sluiten. De meereizende jongeren hebben WJD-ervaring en delen hun verhaal graag met geïnteresseerden.

Gerelateerde nieuwsberichten