Overstromingen in Pakistan

De catastrofe en de aanwezigheid van de minderbroeders

De situatie in Pakistan wordt met het uur moeilijker. De recente moessonregens hebben meer dan 33 miljoen mensen getroffen en enorme verwoestingen aangericht met meer dan 1.200 slachtoffers. Een derde van Pakistan staat onder water en door de regen komt maar liefst 25.000 vierkante kilometer land onder water te staan. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie werden meer dan 1460 gezondheidsinstellingen getroffen. De gebieden die de meeste schade hebben geleden, zijn Sindh en Baluchistan.

De Pakistaanse custodie van onze broederschap is gesticht door Nederlandse missionarissen. Er zijn nog altijd warme banden.

Wij, broeders, zijn ons er terdege van bewust dat mensen ons in dit stadium nodig hebben

– Br. Moghal Peter ofm, custos van Pakistan

Er zijn minderbroeders aanwezig in Pakistan in de regio’s Sindh en Punjab. In Punjab zijn de broeders verdeeld over twee gemeenschappen, een vormingshuis en de St. Mary Parish in Jamke Chima. Tegelijkertijd hebben ze in Sindh zes parochies (Khipro Parish, Padrijo Goth Parish, St. Elizabeth Parish, Kotri Parish, Haji Camp Parish, Kemari Parish), twee communiteiten/vormingshuizen (een klooster en het Darhkshan noviciaatshuis).

“De broeders staan ​​heel dicht bij de mensen in deze moeilijke tijden, ze zorgen voor hun behoeften, van voedsel tot noodzakelijke zorg, we luisteren en helpen. Wij, broeders, zijn ons er terdege van bewust dat mensen ons in dit stadium nodig hebben”; dit zijn de woorden van broeder Moghal Peter ofm, Custos van Pakistan, en hij vervolgt: “Ik ben me ervan bewust dat al onze broeders ook dezelfde moeilijkheden ervaren. Toch doen we ons best om te zorgen voor voedsel, medicijnen en onderdak. Onze broeders en zusters in moeilijkheden herinneren ons eraan dat we allemaal één familie zijn, de familie van God. Hiervoor vraag ik om hulp en gebed.”

Ons generale bestuur in Rome startte onmiddellijk een commissie om het werk van de broeders in het Aziatische land te coördineren en te ondersteunen. “We zijn getuige geweest van wat er in Pakistan gebeurt via de media, de overstromingen en miljoenen geëvacueerden en duizenden doden. Dankzij onze broeders hebben we de situatie van gezinnen, kinderen en vele medebroeders leren kennen. Zij hebben gezien hoe hun huizen en kloosters werden verzwolgen door de overstromingen. Als minderbroeders, in navolging van het voorbeeld van Franciscus van Assisi met de melaatsen en de armen van zijn tijd, willen we met klem onze steun en hulp herhalen aan iedereen die in deze toestand van absolute nood leeft. We zijn van plan om in Pakistan zoveel mogelijk aan de kant van de armsten en zwaksten te werken en hen te ondersteunen. Gezegend zijn alle vormen van hulp en steun die elke weldoener vandaag de dag aan onze broeders in Pakistan wil geven om het lijden van onze broeders en zusters te verlichten”, aldus broeder Massimo Fusarelli, de minister-generaal van onze orde.

>>Dit is de link<< om fondsenwerving en hulp te ondersteunen via de OFM Fraternitas Foundation van ons generalaat.

Bron: ofm.org

Toevoeging 26 september 2022:

Reactie uit Pakistan

Ook wij als Vlaamse en Nederlandse broeders hebben een financiële ondersteuning gegeven aan de Pakistaanse custodie. Custos Moghal Peter ofm uitte zijn dank en gaf aan het geld te besteden aan voedselpakketten, medicijnen en muskietennetten. Hij wenst ons allen in Nederland Gods zegen toe en hoopt dat God ons land vrij houdt van de ramp die Pakistan getroffen heeft.

Gerelateerde nieuwsberichten