Ga en herstel mijn huis!

Verbouwing Stadsklooster San Damiano ‘s-Hertogenbosch

Stadsklooster San Damiano in ´s-Hertogenbosch staat momenteel in de steigers en doet zijn oorspronkelijke naam eer aan. In het San Damiano even buiten de stadsmuren van Assisi hoorde Franciscus als jonge twintiger immers het kruisbeeld tot hem spreken: “Zie je hoezeer mijn huis in puin valt? Ga en herstel mijn huis!”

Het Stadsklooster wordt het komende half jaar goed aangepakt. Ondertussen zijn de werkzaamheden in volle gang. Het geklop en getimmer zijn nog goed te verdragen. Voor de bewoners  is er in de eetzaal een ludieke klaagmuur opgesteld, maar daar wordt gelukkig nog geen gebruik van gemaakt.

Michel Versteegh ofs coördineert de werkzaamheden die van juni – december zullen duren.
Voor wie interesse heeft in wat er allemaal precies gaat gebeuren, maakte hij het volgende overzicht:

*Achter in de kloosterkerk komt een glazen portaal over de volle breedte. De huidige dubbele deuren zullen de hele dag open staan en daar zitten dan glazen schuifdeuren, die toegang tot het portaal geven. Je kunt in het portaal dan rechtsaf naar het Franciscushuis of linksaf naar de devotiekapel, die komt in het huidige toegangsportaal. Naar de kerk zelf toe komen afsluitbare glazen draaideuren.

*De Portiunculakapel wordt door middel van glaspanelen afgesloten van de rest van de kerk, zodat daar een mooie afgesloten meditatie-/gebedsruimte ontstaat.

*Het voorterrein wordt aangepakt, waarbij o.a. een hellingbaantje naar de kerkdeur wordt aangelegd, zodat de mindervaliden makkelijker de kerk kunnen betreden.

*Twee daken van het klooster moeten worden herdekt, te weten het oostelijke dakvlak (boven de voordeur) en het dakvlak van de pandgang tegen de kerk. Die leien hebben onvoldoende overlap. Verder zijn er drie dakvlakken waar asbesthoudende leien op liggen (makkelijk herkenbaar aan de iets meer roze kleur). Die leien moeten worden afgevoerd en vervangen door nieuwe.

*De werkzaamheden van het groot onderhoud bestaan uit het herstel van het voegwerk van de tuinmuren en van de gebouwen. Verder het schilderwerk van het hele klooster en tevens vervangen van verrotte houtdelen, vervanging van de dakbedekking op de platte daken, herstel of vervangen van zink- en loodwerk (o.a. van het vieringentorentje).

*Dit alles wordt gecombineerd met een verduurzamingsslag, waarbij de woonvertrekken op de eerste en tweede verdieping worden voorzien van een adequate tochtwering en vacuüm isolatieglas. De ramen die bestaan uit heel veel kleine ruitjes zullen worden voorzien van achterzetbeglazing.

Gerelateerde nieuwsberichten