Interviewboek ‘Ik geloof in jou’

Leo van Ulden: Ik heb altijd een sterk Godsgevoel gehad

Ik geloof in jou is een interviewbundel waarin 14 gelovigen hun levensverhaal vertellen en de plaats daarin van God. Rode draad: allen zien hun levensgang als een roeping. Aan het woord komen ook enkele religieuzen, waaronder franciscaan Leo van Ulden, die begin dit jaar overleed.

Mijn moeder zei, toen ik geboren was: ’Dit is een ander kind dan de anderen’

Een aantal maanden voor zijn overlijden werd Leo van Ulden, franciscaan en voormalig vicaris van het bisdom Groningen, uitgebreid geïnterviewd door Joëlle Freriks voor de interviewbundel Ik geloof in jou. Daarin komen 14 gelovigen aan het woord, bekenden (Antoine Bodar, bisschop Antoon Hurkmans en kardinaal Wim Eijk) en minder bekenden.

Alle geïnterviewden vertellen uitgebreid hun levensverhaal. Zij hebben met elkaar gemeen dat ze in hun leven een bepaalde richting zijn opgegaan vanuit een ervaring die je als ‘roeping’ zou kunnen omschrijven. Tot uiting komt dat ieder weliswaar zijn eigen leven leidt, maar dat op de een of andere manier  God daarin meedoet, zowel op de mooie als de moeilijke momenten.

Zo vertelt Leo van Ulden dat hij – hoewel opgroeiend in een ontkerkelijkend gezin – al op achtjarige leeftijd wist dat hij priester wilde worden: “Toen ik een jaar of vijftien was had ik dat idee niet meer, maar toen ik zeventien was kwam het weer terug. Ik heb altijd een sterk Godsgevoel gehad tot op de dag van vandaag.”

Al als achtjarige jongen werd hij gefascineerd door de Latijnse vieringen. “Ik ging alleen naar de kerk. Ik voelde me daar thuis. (…) Ik vond dat kerk-Latijn en al die gezangen altijd prachtig en ik vond het zeer passend dat de hemel in zo’n taal werd toegesproken.”

Van Ulden werd midden in de oorlog, in 1942, in Leiden geboren als middelste van een gezin met negen kinderen.

“Ons gezin behoorde tot de vele gezinnen die in de jaren vijftig langzaam los van de kerk begonnen te raken. Ik was de enige die naar de kerk ging. (… ) En heel eerlijk gezegd: de middelste is altijd apart. Die hoort niet bij de groten en die hoort niet bij de kleinen. Ik weet nooit of me dat opgelegd is of dat ik het stiekem zelf gekozen heb, maar ik was altijd anders dan de anderen (…)  Toen ik geboren was, zei de arts: ‘Wat kijkt hij ontevreden.’ Mijn moeder zei: ‘Dit is een ander kind dan de anderen.’”

Wat de ontkerkelijking betreft, ziet hij iets kantelen: “Hoe dat kwantitatief uitpakt weet ik niet maar in de Hartebrugkerk, de drukstbezochte katholieke kerk nog in de stad, zitten nogal wat jonge gezinnen met kleine kinderen. In een vrijwel volledig Gregoriaanse viering! Ze zijn altijd muisstil en eerbiedig.”

Leo van Ulden was bij zijn overlijden 62 jaar franciscaan en 55 jaar priester. Veertig jaar was hij werkzaam in Friesland, eerst in het pastoraat, later als bisschoppelijk vicaris en als vicaris-generaal van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Daar werkte hij samen met drie bisschoppen: de monseigneurs Möller, Eijk, en De Korte. (Zie ook het overlijdensbericht.)


Joëlle Freriks, Ik geloof in jou, Adveniat, 217 blz., € 14,99 (met een voorwoord van Leo Fijen). De opbrengst van het boek komt ten goede aan daklozen.

Gerelateerde nieuwsberichten