Grote actie van ‘Franciscus Helpt!’

Uitbreiding jongensinternaat in Noordoost-India

De broeders franciscanen van de Nongjiri Missie in de Indiase deelstaat Meghalaya vragen ondersteuning voor een bouwproject. Het gaat om de uitbreiding van hun internaatgebouw. De broeders bieden gedegen onderwijs en inwoning aan jongens van met name de Khasi-stam en daarmee de mogelijkheid voor deze jongeren om zich breed te ontwikkelen.

Het internaat is hun tweede thuis

De broeders franciscanen van de Nongjiri Missie in het Noordoosten van India zijn druk doende met de uitbreiding van hun jongensinternaat als onderdeel van hun onderwijsactiviteiten. De uitbreiding is urgent omdat de maximale huisvestingscapaciteit is bereikt, terwijl de nieuwe aanvragen blijven toestromen.

Het gaat met name om kinderen vanuit afgelegen dorpen die graag intern willen verblijven. Het internaat is alleen bedoeld voor jongens, omdat er een apart internaat bestaat voor meisjes, gerund door zusters.

Brede vorming

Het internaat is van groot belang voor kinderen van de inheemse Khasi-stam die in de binnenlanden van de Nongjiri Missie wonen. Aandacht voor deze kinderen is hard nodig. Ze zijn vaak arm en hebben nauwelijks toegang tot goed onderwijs.

De broeders voorzien daarin. Ze bevorderen zo tevens het besef dat goed onderwijs belangrijk is. Goede huisvesting en passende faciliteiten voor de interne leerlingen horen daarbij. Het internaat is immers hun tweede thuis.

Naast studie, wat het hoofddoel is van het internaat, wordt er ook veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten, denk aan leiderschap, landbouw, sport en spel, muziek. Het internaat biedt een brede vorming met aandacht voor fysieke, intellectuele, spirituele en emotionele ontwikkeling van de leerlingen, zodat zij straks als volwassenen een goede bijdrage kunnen leveren aan de samenleving.

Afgelegen en achtergebleven

De deelstaat Meghalaya is een van de meest afgelegen en achtergebleven gebieden van India. De bevolking behoort voor een belangrijk deel tot de inheemse Khasi-stam, een van de grootste stammen in de noordoostelijke regio. De Khasi volgen matrilineaire afstamming: de erfopvolging verloopt langs de vrouwelijke lijn. Kinderen behouden de achternaam van hun moeder. De Khasi wonen veelal in dorpsgemeenschappen en zijn voor hun levensonderhoud afhankelijk van landbouw. Meghalaya is een van de drie Indiase deelstaten met een christelijke meerderheid (ruim 70 procent van de bevolking).

Om meer jongens te kunnen huisvesten is uitbreiding van het internaatgebouw noodzakelijk. De aanvankelijk maximale capaciteit van 100 interne leerlingen is inmiddels bereikt en alleen dit jaar al zijn er aanvragen voor meer dan 80 kinderen.

Extra verdieping

Concreet gaat het om de uitbreiding van het hoofdgebouw met een extra verdieping, waarin een studie-, recreatie- en slaapzaal gerealiseerd kunnen worden, alsmede een open plek onder het dak voor het drogen van de was.

Het is de bedoeling dat het project over 8 maanden voltooid is. De kosten voor het internaat worden gedekt door bijdragen van ouders, naar draagkracht. Ouders die niet kunnen betalen, dragen vaak bij in natura, zoals met rijst, gierst, etc. Daarnaast beschikken de broeders over eigen inkomsten uit onder meer koffieteelt en het fokken van varkens en uit hun pastorale arbeid (ook meestal in natura). Verder ontvangt men steun van de franciscaanse provincie in India.

Het totale bouwproject is begroot 57.550 euro. Naast lokale bijdragen ondersteunt de Nederlandse provincie voor een belangrijk deel dit project.

Wilt u persoonlijk een financiële bijdrage leveren? Dat stellen wij zeer op prijs. U kunt direct doneren via onderstaande link.

[Ga naar doneren]

Gerelateerde nieuwsberichten