Meimaand Mariamaand

Reliëf van de mantel van Maria

In de rubriek ‘Kunst in het klooster’ besteden we in de Mariamaand mei aandacht aan een reliëf van Maria met franciscaanse broeders.

De broeders maken graag plaats voor iedereen die naar deze afbeelding kijkt en toevlucht zoekt bij Maria

In deze meimaand plaatsen we een afbeelding van Maria, patrones van de wereldwijde Orde van de Minderbroeders. Franciscus had een grote eerbied voor Maria – zij immers heeft Jezus gedragen en gebaard – en hij riep zijn broeders op haar dagelijks te vereren.

We zien hoe Maria haar armen spreidt ter bescherming van de aan haar voeten geknielde broeders, die beschutting vinden onder haar wijde mantel. Die broeders maken graag plaats voor elke andere gelovige, die toevlucht zoekt tot Maria en nu naar deze afbeelding kijkt.

Het reliëf werd gemaakt door de Limburgse kunstenaar Charles Vos (Maastricht 1888-1954). Het is 79 bij 105 bij 15 cm groot, van hout gemaakt. Na gehangen te hebben in de kloosters van Woerden en de Haagweg in Leiden, hangt het nu in Stadsklooster San Damiano in ‘s-Hertogenbosch. Een gipsen model bevindt zich in het op 3 mei jl. heropende museum W (eerder Jacob van Horne Museum of Gemeentemuseum) in Weert.

Begroeting van Maria

Franciscus schreef een Begroeting van Maria, een tekst om te bidden.

Wees gegroet, vrouwe, heilige koningin,

heilige moeder Gods, Maria,

die als maagd kerk zijt geworden

en werd uitverkoren door de allerheiligste Vader uit de hemel,

die door Hem gewijd werd

met zijn allerheiligste beminde Zoon

en de Heilige Geest, de helper,

in wie was en is

alle volheid van genade en al het goede.

Wees gegroet, zijn paleis,

wees gegroet, zijn tent,

wees gegroet, zijn huis,

wees gegroet, zijn kleed,

wees gegroet, zijn dienares,

wees gegroet, zijn moeder

en gij, alle heilige deugden,

die door de genade en de verlichting van de Heilige Geest

wordt ingestort in de harten van de gelovigen

om van trouwelozen mensen te maken

die trouw zijn aan God.

Gerelateerde nieuwsberichten