Franciscaanse waarden

Wat zou Franciscus doen?

Afgelopen maand konden we weer gaan stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Jan van den Eijden stelde zich de vraag: waar kies ik voor vanuit franciscaanse waarden? Wat zou Franciscus doen?

Welwillend kijken naar het politieke geploeter is heel franciscaans

Niet-stemmen was wat mij betreft geen optie, want je weigert dan mee te doen aan onze vorm van democratie. Daar valt best een en ander over te zeggen, maar het is de enige vorm die wij hebben.

Stemmen is een belangrijke manier om je verantwoordelijkheid te nemen voor hoe het er in jouw gemeente aan toe gaat. Is er oog en oor voor de gelijkwaardigheid van alle inwoners? Komt het beleid aan alle inwoners ten goede? Wordt er verbinding gezocht met statushouders, vluchtelingen en arbeidsmigranten?

Maar ook voor ons gemeentelijk stukje van moeder aarde zijn onze keuzes belangrijk: hoe is de verdeling tussen industrieterreinen, asfalt en groenvoorzieningen? Tussen intensieve veehouderij en een gezond (leef)klimaat?

Bij je afwegingen zou je vragen kunnen stellen als: Waar kies ik voor vanuit franciscaanse waarden? Wat zou Franciscus stemmen? Die laatste vraag kun je natuurlijk nooit echt beantwoorden, maar ze helpt je wel de ogen te openen voor wat je als franciscaans geïnspireerd mens kunt doen.

Eerlijk omgaan met deze vragen helpt je partijen of standpunten van partijen uit te sluiten. Maar een voorbeeld nemen aan Franciscus betekent ook dat je op zoek gaat naar het goede in iedere partij en in ieder verkiezingsprogramma, want die zijn nooit alleen maar slecht.

Welwillend kijken naar het politieke geploeter is heel franciscaans. Op zoek gaan naar het goede in de bijdrage van eenieder, van welke politieke kleur dan ook, om samen het goede voor de gemeenschap te doen. Alleen partijen die dat gemeenschappelijk goed niet dienen laten we maar liever links liggen. (Ze liggen trouwens meestal op rechts!)

Gaan stemmen is niet iets om achteloos te doen. Het is een gewetensvolle aangelegenheid die om voorbereiding en actie vraagt. Het is trouwens ook een teken van dankbaarheid want, sinds ikzelf meer politiek betrokken ben geraakt, heb ik groot respect gekregen voor wat onze vertegenwoordigers in de gemeenteraad aan werk verzetten, voor ons. Zij verdienen onze stem en onze steun.

Jan van den Eijnden ofm

Dit artikel verscheen eerder in Minderbroeders Franciscanen, 2022, nummer 2.

Gerelateerde nieuwsberichten