Religieuze leiders wereldgodsdiensten

verenigd in oproep om klimaatbescherming

Voor het eerst hebben vertegenwoordigers van bijna alle wereldgodsdiensten, samen met wetenschappers opgeroepen tot een onmiddellijke intensivering van de wereldwijde maatregelen ter bescherming van het klimaat.

Zij deden deze oproep op dinsdag 4 oktober, niet toevallig de feestdag van Sint-Franciscus van Assisi (onze stichter), vanuit Vaticaanstad in de aanloop naar de COP26-klimaattop in Glasgow begin november. De bijna 40 religieuze vertegenwoordigers overhandigden de oproep aan de aangewezen voorzitter van COP26, de Brit Alok Sharma, en aan de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken Luigi Di Maio.

Morele verplichting

In de oproep wijzen de religies op een gemeenschappelijke morele verplichting om de klimaatverandering aan te pakken. Alle religieuze en spirituele tradities roepen op tot zorg voor anderen en voor de schepping. Meer in het bijzonder roepen wetenschap en religie de wereld op om zo snel mogelijk een netto nuluitstoot van koolstofdioxide te bereiken. Dat is volgens hen nodig om de stijging van de gemiddelde mondiale temperatuur te beperken tot 1,5° C boven het pre-industriële niveau. Rijke landen moeten meer betrokken worden – door strengere maatregelen en financiële hulp voor armere landen. Er wordt ook opgeroepen tot internationale samenwerking bij de overgang naar schone energie, duurzaam landgebruik en voedselproductie, alsook tot verantwoorde financiering.

Duurzaamheid

Religieuze leiders willen gelovigen stimuleren en motiveren om actief deel te nemen aan het publieke debat over milieuvraagstukken. Tegelijkertijd moeten zijzelf en hun instellingen zich meer richten op duurzaamheid in levensstijl en omgang met hun eigen bezit. Onder de ondertekenaars bevinden zich, naast paus Franciscus, hooggeplaatste vertegenwoordigers van alle christelijke denominaties, de soennitische en de sjiitische islam, het jodendom, het hindoeïsme, het sikhisme, het boeddhisme, het confucianisme, het taoïsme, het zoroastrisme en het jaïnisme.

Lange termijn

Met de kennis van de wetenschap en de wijsheid van de godsdienst is het dringend en noodzakelijk op lange termijn te denken in het belang van de gehele mensheid, aldus de oproep. Toekomstige generaties zullen het ons nooit vergeven als we ons gemeenschappelijke vaderland niet beschermen. De wetenschap, aldus Joachim von Braun, voorzitter van de Pauselijke Academie van Wetenschappen, is al lang eensgezind over de klimaatverandering. Nu, zei hij, zijn de religies het ook eens over deze kwestie.

Bron: VaticanNews/kro-ncrv.nl/kerknet.be/rkkerk.nl

Op de foto: Anglicaans aartsbisschop van Canterbury Justin Welby, oecumenisch patriarch van Constantinopel Bartholomeüs, paus Franciscus en grootimam Ahmad al-Tayyeb van al-Azhar in Caïro © VaticanNews

Gerelateerde nieuwsberichten