Coronamaatregelen

In de kerk langzaam terug naar normaal

Op 21 september hebben de bisschoppen nieuwe richtlijnen gepubliceerd ten aanzien van de preventie tegen het Coronavirus in katholieke kerken.

Stadsklooster San Damiano

Voor de vieringen in de kloosterkerk van Stadsklooster San Damiano betekenen dit, dat men zich niet meer hoeft aan te melden. Men krijgt ook geen plaats meer toegewezen. We vragen wel van onze bezoekers om op de genummerde plaatsen te gaan zitten en als die allemaal ‘bezet’ zijn zelf een plek te zoeken met voldoende afstand tot anderen. Er zal ook weer samenzang zijn in de vieringen.

Het uitreiken en het ontvangen van de communie blijven we voorlopig doen zoals we de voorbije maanden gewend zijn geraakt. Het ontvangen van de communie op de tong is nog niet toegestaan. Ook de collectezuil achterin de kerk behoudt nog even zijn functie. Omdat een aantal dingen die hierboven staan nog wat voorbereiding vergen om te kunnen herstarten, houden we het eerste weekend van oktober 2021 aan als start van dit vertrouwde nieuwe normaal.

Megen

Voor de vieringen in de kloosterkerk van Megen betekent dit, dat alle stoelen weer in de kerk staan. De samenzang was voorzichtig aan al hervat, maar zal nu vast weer wat sterker klinken.

Verantwoordelijkheid voor onszelf en elkaar

Het is fijn dat we weer wat meer ‘als vanouds’ kunnen vieren. Maar het is belangrijk dat we tegelijkertijd beseffen dat we nog steeds een verantwoordelijkheid hebben voor onszelf en voor elkaar. Daarom moet je ook nog steeds thuisblijven bij klachten. Ook zullen wij zorgen dat er ventilatie is tijdens de viering. En heel belangrijk natuurlijk: Laat u, als het mogelijk is, alsnog vaccineren tegen het virus indien dit nog niet is gebeurd. Paus Franciscus en de bisschoppen hebben meerdere malen benadrukt dat vaccinatie een daad van naastenliefde is. Wij sluiten ons van harte aan bij dit pleidooi.

Géén QR-code

Tegelijkertijd zijn we blij dat er in de kerken geen QR-code getoond hoeft te worden: Onze kloosterkerken willen een gastvrije plek zijn voor iedereen die van goede wil is en die op een goede manier omgaat met de eigen en andermans gezondheid en veiligheid.

Het bisdom heeft nieuwe richtlijnen gegeven voor hoe vieringen plaats kunnen vinden. De nieuwste richtlijnen zijn te lezen via deze link.

NAAR NIEUWSOVERZICHT

Gerelateerde nieuwsberichten