Nieuwe meditatieve tuingids

De broeders hebben een meditatieve tuingids samengesteld. Deze gids voert langs zestien plekken in de kloostertuin en nodigt uit om daar stil te staan. Ter inspiratie worden op elke plek woorden en gedachten aangereikt uit verschillende bronnen: de Bijbel, Franciscus van Assisi en in het bijzonder ook Laudato Si’, een rondschrijven van paus Franciscus ‘over de zorg voor het gemeenschappelijk huis’ van 24 mei 2015.

Deze tuingids wil bijdragen aan de verwondering en het respect in de omgang met de hele schepping, onze zuster moeder aarde en alles wat leeft.

De tuingids is te verkrijgen bij de minderbroeders in Megen voor €5, -.

Gerelateerde nieuwsberichten