Broeder Benedetto Ressa legt zijn plechtige professie af

Een mooie dag voor de orde

Op maandag 15 augustus 2022, het hoogfeest van Maria-Ten Hemelopneming, legde broeder Benedetto zijn plechtige professie af in de handen van minister-provinciaal Theo van Adrichem.

Met het afleggen van zijn plechtige professie sluit broeder Benedetto zijn vormingsperiode af en bindt hij zich definitief aan onze orde. Zijn vormingstijd deed hij in Megen (postulaat en junioraat), afgewisseld met het internationale noviciaat in Killarney, waar hij namens de (toen nog) Nederlandse provincie het spits mocht afbijten.

Br. Benedetto Ressa is van geboorte Italiaan, maar het grootste deel van zijn leven woonachtig in Nederland. Hij volgt een opleiding in de richting van de verzorging. Hij woont in de communiteit Megen.

Dat zijn professie op een hoogfeest van Maria kon plaatsvinden, past zeer goed bij de grote devotie die broeder Benedetto voor de moeder Gods kent.

Hieronder zijn de livestream en foto’s van de viering (en het feestje) terug te zien.

Het Megense Mariabeeld stond, op verzoek van broeder Benedetto, bij het altaar.

Gerelateerde nieuwsberichten